Συλλογή Τροφίμων CSDΑπολογισμός Συλλογής 2013

Στο πνεύμα της διαφάνειας που θέλουμε να χαρακτηρίζει την Συλλογή Τροφίμων κάθε χρόνο δημιοσιεύουμε τον ετήσιο απολογισμό.

Το 2013, το έτος που ξεκίνησε η ομάδα αυτή, έγινε ανοιχτό κάλεσμα προς όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο με σκοπό την συλλογή τροφίμων, ρούχων, αλλά και παιχνιδιών. Η συμμετοχή στην οργάνωση αλλά και οι ποσότητες που συλλέχθηκαν ήταν πέραν των προσδοκιών της ομάδας.

Τα πράγματα διατέθηκαν στους παρακάτω φορείς και οικογένειες:

Τρόφιμα

Food

Ρούχα

Clothes

Παιχνίδια

Toys