Συλλογή Τροφίμων CSDΑπολογισμός Συλλογής 2014

Το 2014, την δεύτερη χρονιά που συλλέξαμε τρόφιμα, ρούχα, και παιχνίδια για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας σε ανάγκη η προσέλευση ήταν ακόμα μεγαλύτερη από την προηγούμενη χρονιά.

Και πάλι, η ανακοίνωση και η έκκληση για βοήθεια στάλθηκε σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο καθώς και στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας:

Call for Help 2014

Για δεύτερο συνεχόμενο χρόνο λοιπόν, χάρη στους εθελοντές μας και τα άτομα τα οποία έφεραν ο, τι μπορούσαν για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας, καταφέραμε και βοηθήσαμε ακόμα περισσότερους από πέρυσι.

Πιο συγκεκριμένα, η κατανομή των συλλεχθέντων αγαθών ήταν ως εξής:

Τρόφιμα
Ρούχα
Παιχνίδια