Συλλογή Τροφίμων CSDΑφίσες Συλλογής

Για να προωθήσουμε την Συλλογή Τροφίμων σε όλα τα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης αλλά και του ΙΤΕ, κάθε χρόνο δημιουργούμε μια αφίσα η οποία αναρτάται σε χώρους της Πανεπιστημιούπολης αλλά και αποστέλεται ηλεκτρονικά. Ακολουθούν οι αφίσες που έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα: