Αφίσες Συλλογής

Για να προωθήσουμε την Συλλογή Τροφίμων σε όλα τα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης αλλά και του ΙΤΕ, κάθε χρόνο δημιουργούμε μια αφίσα η οποία αναρτάται σε χώρους της Πανεπιστημιούπολης αλλά και αποστέλεται ηλεκτρονικά. Ακολουθούν οι αφίσες που έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα:

Αφίσα Συλλογής 2021

Αφίσα Συλλογής 2019

Αφίσα 2019

Αφίσα Συλλογής 2018

Αφίσα 2018

Αφίσα Συλλογής 2017

Αφίσα 2017

Αφίσα Συλλογής 2016

Αφίσα 2016

Αφίσα Συλλογής 2015

Αφίσα 2015

Αφίσα Συλλογής 2014

Αφίσα 2014

Αφίσα Συλλογής 2013

Αφίσα 2013